Je goederen zijn gedekt in geval van:

schade, jammer
verlies
diefstal

voor een maximumbedrag van 500 €.

Dit bedrag dekt je volledige verzending, ongeacht het aantal producten.

Raadpleeg onze Algemene voorwaarden voor meer informatie.
Cet article a-t-il répondu à vos questions ?
Annuler
Merci !