Natuurlijk! Je kan kiezen voor een express of een geplande levering.

Express: de pick up van je aanvraag wordt binnen de 30 minuten uitgevoerd en het pakket wordt rechtstreeks naar de bestemming verzonden.
Gepland: je stelt de datum en tijd in van de pick-up. Een van onze koeriers komt op het gewenste tijdstip.
Cet article a-t-il répondu à vos questions ?
Annuler
Merci !