Als je je realiseert dat je de levering niet kunt garanderen, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte, zodat we de wijzigingen kunnen aanbrengen en zo snel mogelijk kunnen leveren.

Je kan niet vervangen worden door iemand die niet geregistreerd is bij Shippr. De bestuurder moet zijn voertuig hebben en een btw-nummer en tevens bij Shippr geregistreerd zijn met een leveringsaccount.

Je kan echter een nieuwe koerier refereren zodat hij deel uitmaakt van de Shippr-community.
Cet article a-t-il répondu à vos questions ?
Annuler
Merci !