Of je nu de levering aan je klanten factureert of de service aanbiedt, wij zullen altijd de factuur naar de "opdrachtgever" sturen, dat wil zeggen: naar jou.
Cet article a-t-il répondu à vos questions ?
Annuler
Merci !